Služby

Advokátska kancelária LG Legal, s.r.o. sa zameriava najmä na poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného, občianskeho, športového, rodinného, insolvenčného, pracovného práva, práva nehnuteľností a práva duševného vlastníctva.
SP
ÄŤ