Darovanie nehnuteľnosti a platenie dane

Darovanie nehnuteľnosti a platenie dane

  • okt 30 2019
  • Napísal(a) Lucia Krošláková
  • (1 Hlasovať)
Ďalšou častou otázkou je ako je to s platením dane pri predaji darovanej nehnuteľnosti.
Základnou premennou je skutočnosť, či bol príjem z predaja darcu v čase darovania oslobodený od platenia dane alebo nie. Ak by bol príjem z predaja u darcu oslobodený od dane, potom je výdavkom cena nehnuteľnosti zistená v čase darovania. Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním do 31.12.2015, výdavkom je cena v čase darovania – tzv. reprodukčná obstarávacia cena - určená napr. znaleckým posudkom k času darovania, resp. ohodnotenie určené v darovacej zmluve; ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním po 31.12.2015, výdavkom je cena v čase darovania určená znaleckým posudkom.

V prípade, ak by príjem z predaja u darcu nebol oslobodený od dane, výdavkom u predávajúceho je obstarávacia cena zistená u darcu (t.j. cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva).

Samozrejme je aj pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním možné, že nehnuteľnosť bude oslobodená od platenia dane, a to napríklad ak k predaju nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) obdarovaným dochádza po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia.

Na záver ešte považujem za potrebné uviesť, keďže sa s touto skutočnosťou často stretávame, že darovanie majetku počas života jednému z dedičov (v prípade, ak ich je viac) má vplyv na následné dedenie tohto dediča, a teda v dedičskom konaní dochádza k započítaniu tohto daru do dedičského podielu. To znamená, že na darovanie uskutočnené za života darcu sa prihliada pri vysporiadaní dedičstva, a dedičský podiel dediča/obdarovaného/ bude znížený o hodnotu daru, ktorý dostal počas života, ak ide o dar presahujúci rámec bežného darovania, čím nehnuteľnosť rozhodne je.
FaLang translation system by Faboba
SP
ÄŤ