Vymáhanie pohľadávok a rozhodcovské súdy

Vymáhanie pohľadávok a rozhodcovské súdy

  • sep 19 2019
  • Napísal(a) Lucia Krošláková
  • (2 hlasov)
Častokrát sa v našej praxi stretávame s tým, že podnikatelia poskytnú služby alebo tovar, ale nedostanú za ne zaplatené a následne sa musia so svojimi nárokmi obrátiť na súd.
Konanie o zaplatenie je spravidla vedené na súde niekoľko rokov a súčasne je treba počítať s tým, že žalovaný sa môže voči rozsudku odvolať, a tak peripetie so získaním peňazí pokračujú. Na konci dňa, keď už podnikateľovi svitá iskierka nádeje a má konečne právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, podnikateľ zistí, že spoločnosť za roky vedenia sporu rozpredala svoj majetok a ukončila svoju činnosť, a teda svoje peniaze aj tak neuvidí, nehovoriac o tom, že vynaložil ďalšie finančné prostriedky na súdne konanie.

Ako sa dá tomuto stavu predísť? V prvom rade odporúčame klientom, aby si svoju pohľadávku zabezpečili ručením fyzickej osoby. Je to bezpečnejšie, ako si vymáhať svoje peniaze výlučne od sro, ktorá nič nevlastní. Ďalším dobrým nástrojom je dohodnutie si rozhodcovskej doložky. Po veľkej zmene vo fungovaní rozhodcovských súdov na Slovensku, v zásade ostali funkčné len rozhodcovské súdy, ktoré by mali garantovať istú kvalitu, nakoľko sú zriadené pri profesijných komorách – napr. Rozhodcovský súd SAK, Rozhodcovský súd Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory atď.. Aká je výhoda konania na rozhodcovskom súde? V prvom rade je to jednoznačne rýchlosť, z našich skúseností si dovoľujem konštatovať, že rozhodcovské rozsudky máme právoplatné a vykonateľné do pol roka! Čo je jednoznačne veľký rozdiel oproti bežnému súdnemu konaniu. Na druhej strane musím dodať, že poplatky platené na rozhodcovských súdoch sa už v zásade rovnajú tým súdnym, dokonca môžu byť aj vyššie. Podľa nášho názoru je to však prijateľný kompromis za rýchlosť tohto konania. Proti rozhodcovskému rozsudku už nie je možné podať odvolanie.

Pre Vašu predstavu si Vám dovoľujem predostrieť naše štatistiky z tohto roku. Kým v tomto roku sme podali 50 žalôb na rozhodcovskom súde a z toho už máme právoplatne rozhodnuté a vedené na exekúcií 35 žalôb, na bežnom súde máme v tomto roku podaných 15 žalôb (ktoré nie je možné rozhodnúť v upomínacom konaní) a z ktorých v 13 veciach ešte nebolo nariadené ani prvé pojednávanie vo veci a v ďalších dvoch konaniach bolo len vytýčené prvé pojednávanie.
FaLang translation system by Faboba
SP
ÄŤ