Register partnerov (RPVS)

Naša advokátska kancelária sa špecializuje na zápisy do RPVS. V Registri partnerov máme zapísaných viac ako 200 spoločností, medzi našich klientov patria veľké medzinárodné spoločnosti, stredné firmy ako aj rodinné podniky alebo živnostníci.

Boli sme zaradení medzi TOP 10 overovateľov vlastníckych väzieb v Registri partnerov verejného sektora. Prieskum zabezpečil Transparency International Slovensko (http://transparency.sk/sk/ako-dobrou-hodnotou-za-peniaze-je-protischrankovy-zakon/).

Potrebujete aj Vy zápis do RPVS alebo chcete zmeniť Vašu oprávnenú osobu?

Register partnerov verejného sektora umožňuje osobe, akou sa stane partner verejného sektora prijímať peniaze od a verejných inštitúcií a štátu a takisto s ním uzatvárať zmluvy, teda mať voči štátu či verejným inštitúciám určité pohľadávky. Registrácia partnerov verejného sektora sa môže dotýkať fyzickej, podnikateľskej a právnickej osoby, ktorá následne môže prijímať prostriedky z verejného rozpočtu alebo uzatvárať zmluvy so štátnymi inštitúciami, dovoľuje jej to zákon o partneroch verejného sektora, respektíve rpvs register, ktorý je v danom prípadne nutnou súčasťou. Takéto pohľadávky preto nie je možné voči konkrétnej osobe plniť,  ak jej súčasťou nie je register partnerov verejnej správy a nie je jej známy zákon o rpvs, respektíve o registri partnerov verejného sektora. V neposlednom rade sa to dotýka napr. aj zdravotných poisťovní, no zapísať sa sem môžu samozrejme aj iné fyzické, podnikateľské a právnické osoby na báze dobrovoľnosti.

BA
CK